MACHINE INSPECTIES 
 
MACHINE RI&E                            MACHINEVEILIGHEID                                              ELEKTRISCHEKEURING MACHINES                

Wist u dat?

Een noodstop/nooduitknop is verplicht? 

Nee!  Eerst verschil tussen noodstop en nooduitknop. Even simpel uitgelegd. Een noodstop stopt de machine (bijvoorbeeld d.m.v. een mechanische rem) en een nooduitknop zet de machine uit.  Een noodstop/nooduitknop is niet per definitie verplicht. Dat is, vaak, een te snel getrokken conclusie. De situatie bepaald of een noodstop/nooduitknop een toegevoegde waarde heeft. Voor vragen hierover kunt u altijd een mail sturen aan  info@Safetytec.nl

 

Europese normen zijn verplicht?

Nee! Een richtlijn is wet, en brengt een verplichting met zich mee. Onder de richtlijnen “hangen” als het ware de normen. Fundamentele eisen in een richtlijn zijn algemeen en globaal. De normen beschrijven hoe men gericht fundamentele eisen toe kan passen in technisch opzicht. Wel heeft het volgen van de normen veel voordelen, om na een risico inventarisatie een goede leidraad te hebben voor de benodigde aanpassingen. Het volgen van die veiligheidsregels heeft ook als voordeel dat het aantoonbaar is gebaseerd op de Europese normen wat de kans op aansprakelijkheid weer aanzienlijk verlaagt. Men kan dit gebruiken als een soort van bewijslast.

   

Alle machines moeten verankerd worden.

Nee. Dit verschild per machine . Een reden om te verankeren kan zijn door kantelgevaar als gevolg van een hoog zwaartepunt, smalle basis van de machine, het te bewerken product of de staat van de ondergrond waar de machine op staat. Per situatie kan er een beoordeling worden gedaan of er bij u machine verankerd moeten worden.

 

De NEN keuring moet jaarlijks uitgevoerd worden.

De frequentie van NEN keuren is vaak een jaarlijks ritueel om zo risico’s te beperken en niets aan het toeval over te laten. Echter, hoe, hoe vaak en door wie de machines gebruikt worden bepaald grotendeels de frequentie. Alle machines met een verhoogt risico’s dienen vaker gekeurd te worden, soms kan vaker dan jaarlijks gewenst zijn.  Machines met hoger risico zijn o.a. verplaatsbare machines en machines die veel aan slijtage onderhevig zijn. Ook b.v. scholen en instellingen kunnen een ander, strenger beleid voeren ten aanzien van de keuringsfrequentie. Minder vaak keuren is natuurlijk ook een optie voor bijvoorbeeld machines die op voorraad liggen of zeer weinig gebruikt worden.

  

Een machine met CE markering, die voldoet toch aan de eisen?

Dit is niet zomaar het geval als het gaat om de machineveiligheid. De CE-markering is een vermoeden van overeenstemming. Er kunnen wel degelijk tekortkomingen zijn die aan het licht komen bij, bijvoorbeeld een ingebruikname inspectie. Tekortkomingen kunnen dan verhaald worden op de machinebouwer mits deze niet verjaart zijn en natuurlijk aantoonbaar afwijken van de wettelijke regels die gelden voor het bouwen volgens de CE-markeringen (Europese Productrichtlijnen)

  

Machineveiligheid, dat kost toch geld?

Machineveiligheid is een investering voor de werknemers maar zeker ook voor werkgevers. Ongevallen die voorkomen zijn bijvoorbeeld bekneld raken in een machine of verwonden aan bewegende delen. Omgerekend kost een gemiddeld tot ernstig bedrijfsongeval een werkgever circa 50.000,- euro! U kunt veel meer informatie lezen in veiligheidsinformatie(zie boven aan de site) ook kan er bijvoorbeeld gekeken worden op de site van RIVM.  Op lange termijn is het altijd goedkoper om te voldoen aan de wet en regelgeving omtrent machineveiligheid.

   

De norm NEN-EN-IEC 60204-1, wat is dat eigenlijk?

Grote machines, besturingskasten en elektrische installatiedelen van machines worden niet als arbeidsmiddelen gezien. Daarom vallen ze niet onder de NEN1010 maar onder de NEN-EN-IEC 60204-1 (elektrische uitrusting machines). Deze Europese norm is formeel gekoppeld aan de machinerichtlijn 2006/42/EG. De scheiding tussen de NEN1010 en de EN 60204-1 ligt op het punt waar de voeding vanuit de installatie op de hoofdschakelaar van de machine is aangesloten. Zodoende moeten zaken als machinebesturingen ook op een eigen manier beheerd en gekeurd worden. 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen