MACHINE INSPECTIES 
 
MACHINE RI&E                            MACHINEVEILIGHEID                                              ELEKTRISCHEKEURING MACHINES                

NEN KEURINGEN


 

NEN keuren door Safetytec

 

Wij inspecteren uw machine d.m.v. visuele controle, meten, beproeving en vastleggen van de bevindingen in een rapportage. De machine moet uitgevoerd worden met een uniek nummer en bij goedkeur zal er een document en een sticker met de geldigheidsdatum geplakt worden.  Wij inspecteren zowel vast alsook d.m.v. stekker aangesloten machines.  Wij proberen ook altijd in overleg te treden met de bediener van de machine voor eventuele klachten en gebreken. Als er kleine reparaties nodig zijn, zal er, indien gewenst,  in het kader van economische haalbaarheid in overleg een reparatie uitgevoerd worden.

Waarom uw machine elektrisch keuren

Het NEN-keuren van uw machine is een onderdeel van de Arbowet en het  verkleint de kans op een ongeluk(risico reductie). Wanneer uw machine gekeurd is volgens de norm voldoet u aan de wettelijke verplichtingen in het ARBO-besluit. De interpretatie van dat besluit laat ruimte of het een wettelijke verplichting(keuringsplicht) is en is voer voor discussie. Arbowet geeft aan, dat een werkgever verplicht is zorg te dragen voor een veilige werkomgeving. Dit kan onder ander door de machines te keuren volgens de NEN3140 / NEN60204-1

Het is dan belangrijk te realiseren dat u als werkgever altijd verantwoordelijk gehouden wordt! De Arbeidsinspectie en verzekeringsmaatschappijen eisen dat u de regelgeving voor risicobeoordeling en risicoreductie toepast. Doet u dit niet, dan kunnen  werkgevers  daarmee  de  Arbowet  overtreden,  met  boetes,  schadeclaims,  werkstilleggingen  en  in  sommige  gevallen zelfs strafrechtelijk optreden tot gevolg. Daarom wilt u te allen tijde aantoonbaar kunnen maken dat binnen uw bedrijf conform de Arbowet wordt gewerkt. Dit onderstreept het belang van een goede keuring. Immers, een NEN keuring is ook een vorm van risico reductie.

Voordelen van de NEN-keuring

Het heeft veel voordelen als u de NEN 3140 toepast binnen uw bedrijf.  U mag ervan uitgaan dat u voldoet aan de Arbowet, creëert een veilige werkomgeving voor uw medewerkers en loopt minder risico op bedrijfsongevallen. U kunt makkelijker een gepaste, goedkoper en beterere verzekering afsluiten en loopt minder risico op schadeclaims. Een bijkomend voordeel is dat uw medewerkers bewuster met het belang van veilig werken omgaan.

NEN keuren met de juiste methodiek

Een machine is een arbeidsmiddel (uitzondering hierop staan beschreven bij “veel gestelde vragen”) wat vaak aangesloten is op het lichtnet. De aansluiting kan door middel van een stekker of een vaste aansluiting. Deze machines vallen onder de keuringsplicht. De keuringsplicht bestaat uit een visuele inspectie, meeting, beproeving en een rapportage.

Belangrijk om te weten, is dat de kennis voor het werken dan wel keuren aan een machine met een vaste aansluiting een minimale eis van kennis is gesteld van Vakbekwaam persoon.  Het is dus niet zomaar een standaard stekker keuring! Bij de vaste aansluitingen betreft het vaak grotere machines zoals draaibanken, freesbanken, spuitgietmachines, hydrauliekinstallaties, bakkerijmachines, machines  uit de vleesverwerkende industrie etc etc.  Vaak is het noodzakelijk om de machine volgens de voorschriften spanningsloos te maken, om zo de visuele inspectie en of de metingen veilig uit te kunnen voeren.

Het NEN keuren van een verplaatsbare machine gaat volgens de NEN3140. (let op! De krachtstroom machines met stekker zijn niet zomaar als verplaatsbaar aan te merken. De meeste (98%) van de gevallen vallen deze onder vast opgestelde machines. Het keuren van de niet verplaatsbare, vast aangesloten machine, geschied door de NEN-EN-IEC 60204-1 toe te passen. Dit is een norm, specifiek voor het keuren van de elektrische installatie van uw machines in die opstelling.  De keuring moet volgens deze norm geschieden. Wij stoppen dan niet bij de inkomende voeding zoals bij de NEN 3140 het geval is, waarbij velen denken dat dan de gehele machine veilig gekeurd is. Het keuren houd dan in dat de machine daadwerkelijk geopend moet worden daar waar de elektrische componenten zich bevinden voor inspectie en de metingen.


Wat doen wij niet

Om zo onafhankelijk mogelijk ons werk te kunnen doen, hebben wij geen verkoop belang en dus verkopen wij geen machines. Wanneer een machine niet voldoet er een storing, grootte reparatie, revisie of zelfs vervanging nodig is, verzorgen wij ook dat voor u door middel van samenwerking met een aantal partnerbedrijven.  Onderdelen en de daarbij behorende service en garantie nemen zij voor hun rekening indien gewenst in overleg met ons.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen