MACHINE INSPECTIES 
 
MACHINE RI&E                            MACHINEVEILIGHEID                                              ELEKTRISCHEKEURING MACHINES                

MACHINEVEILIGHEID


Machinekeuringen  

Wij hebben veel ervaring opgedaan met machinekeuringen voornamelijk in de hout en de metaalindustrie. Dit geeft ons een voordeel wat betreft  voorkennis in het herkennen van de gevaren en daarnaast het bieden van oplossingen om die gevaren te verkleinen of weg te nemen.  

Het voordeel van de aanwezige voorkennis is voornamelijk gebaseerd op de normen die o.a. voortkomen uit de machinerichtlijn.  De geboden oplossingen zijn zowel op het gebied elektrisch(NEN-EN-60204-1) als mechanisch door ons in duidelijke taal over te brengen aan de hand van een inspectie rapportage. Tijdens de rapportage kan er, indien gewenst, gelijktijdig een NEN-keuring uitgevoerd worden. Immers, de machine dient voor een inspectie zorgvuldig geïnspecteerd te worden door o.a. een visuele inspectie van de schakelruimte en bedieningselementen.  


Waarom machines keuren?

Het aankopen van een machine brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Werknemers moeten veilig kunnen werken wat betekent dat de werkgever wettelijk verplicht is te zorgen voor een veilige werkomgeving. Alle arbeidsmiddelen, dus ook machines, moeten daardoor voldoen aan de gestelde richtlijnen. Dit traject begint al met de aanschaf van de machine. Men is verplicht als eigenaar van de machine om een ingebruikname inspectie/risicobeoordeling te doen voordat de machine in gebruik genomen wordt .   

De Machinerichtlijn omschrijft de veiligheidseisen van machines en is vooral van toepassing bij het bouwen van machines. De Arbeidsmiddelenrichtlijn(sinds 1997) is voor machines die al in gebruik zijn en omschrijft de minimale veiligheidsvoorschriften voor het werken met deze machines. Als gevolg van deze richtlijn moeten al uw machines beoordeeld worden op de aanwezige risico’s. Het woord richtlijn doet nog al eens vermoeden dat het niet verplicht is. Het is echter zo dat de richtlijnen wettelijk zijn en de normen een afgeleide daarvan.

Beide Europese richtlijnen verplichten u dus om een risicobeoordeling uit te voeren. De Arbeidsinspectie en verzekeringsmaatschappijen eisen dat u de regelgeving voor risicobeoordeling en risicoreductie toepast. De risico beoordeling moet gedaan worden met inachtneming van de machinerichtlijn.

Als u machines ombouwt of samenbouwt, dan neemt u de rol van de fabrikant over en ligt de aansprakelijkheid van de machines bij u.  Wanneer u niet de richtlijn volgt, is het belangrijkste dat u kunt onderbouwen waarom u dat niet doet en wat de mogelijke gevolgen zijn.

Als u aan de bovenstaande richtlijnen voldoet en u de machines gebruikt zal vervolgens de machine in conditie gehouden moeten worden door middel van onderhoud en nen keuring als gevolg van slijtage door gebruik van de machine.  Periodiek is een veiligheidsinspectie ook te adviseren. Dit is goed te bepalen naar gelang de aart en frequentie van gebruik maar ook als gevolg van veranderende richtlijnen en veranderingen van stand der techniek.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen