MACHINE INSPECTIES 
 
MACHINE RI&E                            MACHINEVEILIGHEID                                              ELEKTRISCHEKEURING MACHINES                

Machine RI&E machines  Risico inventarisatie & evaluatie 


Waarom Machine RI&E?

In de Arbowet staat beschreven dat werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving voor het personeel. Het uitvoeren van een machine RI&E is een middel om in beeld te krijgen of de machines veilig genoeg zijn. Middels een RI&E-reportage word duidelijk wat de tekortkomingen zijn maar ook wat de technische oplossingen kunnen zijn om de machine veiliger te krijgen. Juist dit is wat ons doet onderscheiden van bedrijven die alleen aangeven wat er niet goed is. 

Safetytec levert reportages op maat!

We hebben een minimale standaard die gehanteerd wordt voor elke machine en u kunt zelf bepalen of er aanvulling gewenst is. De minimale standaard houd in dat de inspectie die afgenomen is, altijd vermeld wat er visueel niet veilig is zonder een uitgebreide reportage. De maximale uitgebreide reportage houd in dat er een nulmeting plaats vind. Machine geïnspecteerd met als leidraad de machinerichtlijn, een elektrische inspectie volgens de NEN-EN-IEC 60204-1 richtlijn voor elektrische veiligheid machines en een risico inventarisatie compleet met plan van aanpak en evaluatie document. 

Wat doen wij niet

Om zo onafhankelijk mogelijk ons werk te kunnen doen, hebben wij geen verkoop belang en dus verkopen wij geen beveiligingen en doen wij geen aanpassingen aan machines waar  wij een machine RI&E doen.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen